Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra

 

 

Do Olympu CSMV jsem byla přijata na podzim roku 2012, kde jsem zaměstnána na poloviční úvazek jako instruktorka sportu.